Historie akcí spolku

Rok 2023

Oslava výročí
400 let od založení
kaple
PANNY MARIE LORETÁNSKÉ V HÁJKU

Rok 2022

Hájecká nota
Zahrada G. J. Mendela
Výstava Davida Wojkowicze
Výstava fotografií z Hájku

Rok 2021

Stálá výstava od roku 2021

Hájek v proměnách času - výstava