Hájecká nota 2023

Oslava výročí 400 let od založení loretánské kaple v Hájku proběhla 10. 6. 2023

image_6483441 (11)

Nedaleko Hostivice se nachází nejstarší dochovaná loretánská kaple na našem území. Loretánský domek je kopií prostého domova svaté rodiny. Zakladatelé loretánské kaple – Florián Jetřich Žďárský a jeho manželka Eliška Korunka z Martinic vykonali v roce 1621 pouť do italského Loreta s přáním šťastného návratu a s prosbou, aby se jim narodil syn. V roce 1623 se touha manželů naplnila a 12. 6. 1623 byl položen základní kámen hájecké loretánské kaple, kde je umístěna také socha Černé Matky Boží, která byla dotýkána s originálem v italském Loretu.

V sobotu 10. 6. 2023 jsme ve františkánském klášteře v Hájku oslavili výročí slavnostní mší svatou, ale také hudbou, zpěvem a kulturními akcemi.  V 9.30 hod. se konala prohlídka kláštera. 

V 11 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval biskup Zdenek Wasserbauer za doprovodu kapely Cantabundus.

Hájek byl ve své minulosti nejen klášterem, ale v 50. letech také internačním táborem. Tento rok jsme si připomněli v Hájku díky Ztracené kapele dílo Václava Renče – Popelku nazaretskou. Radostné básnické dílo Václava Renče vzniklo ve vězení a tento rok je to právě padesát let od úmrtí tohoto básníka.

Rozsáhlou báseň Popelka nazaretská, pohled na Kristův život očima Panny Marie, složil Václav Renč ve své paměti r. 1955 ve věznici Leopoldov, kde si díky komunistické zvůli odpykával dlouholetý trest. Úryvky z tohoto díla později zhudebnil Vít Petrů a jsou propojeny recitací v dějově souvislé literárně – hudební pásmo.

Ve 14 hodin zazněla v refektáři kláštera skladba Popelka nazaretská. V 15 hodin nás rozezpíval Hostivický pěvecký sbor. Na závěr programu byla připravena další komentovaná prohlídka kláštera v 16.30 hodin.

V ambitech kláštera byly k  vidění výstavy Poutní cesta do Hájku – historie, současnost a budoucnost. Hájek v proměnách času – události 20. století, vzpomínky poutníků a bratrů františkánů.

Výstava fotografií z roku 2022 – Hledání světla ve františkánském klášteře Hájek a příběh Lorety v obrazech od výtvarníka Mikuláše Duška.

Děkujeme za finanční podporu akce městu Hostivice. Děkujeme!!!