Hájecká nota 2022

28. 5. 2022

V dávných dobách, kdy ještě klášter ani jeho úkryt v podobě hájku neexistoval, rozprostírala se zde jen pole, kde se tyčily také dva stromy, pod kterými nacházeli stín ženci, jež pracovali na okolních polích. Traduje se, že slýchali na tomto místě zpívat slavíka.

Slavíci zavítali do Hájku znovu a spojili své hlasy při koncertě Hájecká nota, kterým snad vznikla tradice, která bude pokračovat. Poslední květnovou sobotu dopoledne proběhla nejdříve mše svatá ku příležitosti navštívení Panny Marie, jednalo se o setkání Marie s Alžbětou. Také tento den se lidé v Hájku setkali a svým uměním a kreativitou podpořili dobrou věc, což je obnova kláštera, aktuálně sociálního zázemí pro poutníky.

Dámy z Hostivického pěveckého sboru podporují benefiční akce a tím tak život a pestrost, komunitní rozvoj našeho města a jeho okolí. Moc jim tímto děkujeme. Zazpívaly deset krásných písní, které pozvedaly našeho ducha. Zazněly písně a modlitby v latině, angličtině, lidové písně ze Zambie a Ukrajiny. Všechny nás dojala ukrajinská lidová píseň Plyve Kača, v které se pojednává o rozhovor matky se synem, který jde bojovat do cizí země. Na závěr jsme všichni spojili své hlasy a zazpívali společně krásnou latinskou modlitbu Salve Regina – Zdrávas Královno.

Podpořit koncert přijelo také smyčcové těleso Musica academica. Nebe nad Hájkem bylo jasné a zazněla zde krásná hudba dánského skladatele Carla Augusta Nielsena, českého skladatele Jaroslava Smolky a francouzských skladatelů Léona Boëllmanna a Jean-Baptiste Lully. Zdi kláštera v Hájku jsou plny příběhů z minulosti a nyní architekturu oživilo současné umění. V ambitech kláštera můžete zhlédnout benefiční výstavu abstraktních biblických ilustrací umělce Davida Wojkowicze, který žije v Hostivici, také fotografie z dubnového fotoworkshopu, který v Hájku proběhl. Účastníci věnují své dílo taktéž ve prospěch obnovy kláštera.

 

 

Prodejní výstava biblických ilustrací a fotografií

Zdi kláštera v Hájku jsou plny příběhů z minulosti a nyní architekturu oživilo současné umění. V ambitech kláštera můžete zhlédnout benefiční výstavu abstraktních biblických ilustrací umělce Davida Wojkowicze, který žije v Hostivici, také fotografie z dubnového fotoworkshopu, který v Hájku proběhl. Účastníci věnují své dílo taktéž ve prospěch obnovy kláštera.

Díky Davidu Wojkowiczovi bylo zasláno ve prospěch obnovy Hájku na Donio sbírku pro Hájek v roce 2022
18 029 Kč. 

Mendelova zahrádka
a jedinečný
komiks o opatu Mendelovi
v Hájku

Díky spolupráci s MUNI Mendelovým muzeem a bratry františkány si můžete roce 2022 prohlédnout v Hájku jedinečný komiks o životě opata Mendela. 

V roce 2022 si připomínáme 200 let od narození opata

G. J. Mendela,

jedinečného vědce, učitele, včelaře, meteorologa a člověka, který si zaslouží naši pozornost.

 

Středoškolačky vymyslely komiks o Mendelovi

 

Putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity chce přiblížit práci a pokusy Gregora Mendela dětem. Využívá k tomu netradiční formát komiksového příběhu, který v rámci středoškolské odborné činnosti vymyslely studentky Gymnázia Brno-Řečkovice Veronika Horáčková a Veronika Čáslavová. Výtvarně jej zpracovala Olga Pluháčková.

„O Gregoru Mendelovi se často čeští studenti učí až na střední škole, zatímco například v Japonsku je jeho podobizna běžnou součástí učebnic již na základních školách. Tamní děti vědí o našem vědci mnohem více než my. Tímto projektem bychom rádi tuto situaci změnili,“ uvedla vedoucí projektu Zuzana Hanzelková.

Středoškolské studentky vytvořily zábavný komiksový příběh, který pojednává o životě Gregora Mendela a také o principech dědičnosti, na které díky svým pokusům přišel. Putovní výstava určená pro mladší návštěvníky má podobu obrázkového vyprávění umístěného na osmi originálně vytvořených panelech.

Mendelova zahrádka v Hájku bude otevřena 28. 5. od 13 hodin v rámci programu Hájecké noty. Přivalily se tam hrachy, záhonky, uvidíme, jak to nakonec dopadne.

 

Zahradu a klášter budete moci tuto sezónu navštívit během poutí.

 

28. 5. 2022

18. 6., 25. 6. 2022

2. 8., 13. 8. 2022

10. 9., 24. 9., 1. 10. 2022

 

Otevřeno je během poutí od 11 do 17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu!