Aktuality pro rok 2023

Hledání světla 2022

Benefiční výstava fotografií ve prospěch obnovy františkánského
kláštera v Hájku.
Výtěžek v roce 2022
pro obnovu kláštera
činil 12 731 Kč a byl odeslán na Donio sbírku.

Oslava výročí loretánské kaple

400 let od založení

si připomeneme 12. 6. 2023

10. 6. 2023

Oslava výročí 400 let
od založení loretánské
kaple v Hájku

Hájecká nota 2023

10. 6. 2023

Vystoupí Hostivický pěvecký sbor a Ztracená kapela, která představí známé hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská.

Kdy je v Hájku otevřeno?


Tuto sezónu je otevřeno během poutí od 11 do 17 hodin.


1. 5.. 13. 5. 2023

27. 5. 2023

10. 6., 24. 6. 2023

2. 8., 12. 8.  2023

9. 9. 2023 - hlavní hájecká pouť

30. 9. 2023 

7. 10. 2023

4. 11. 2023